P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2020 - VHS Kutná Hora

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5150x

30.04.2130.05.21

Záměr Obce Hlízov-pronájem pohostinství

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4674x

27.04.2112.05.21
Zobraz / Skyj

Záměr Obce Hlízov-pronájem obecního pozemku par.č.358/2

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4512x
Dodatečné zveřejnění záměru.

28.04.2113.05.21
Zobraz / Skyj

Záměr obce Hlízov - prodej obecního pozemku par. č. 358/3

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4637x
Dodatečné zveřejnění záměru.

28.04.2113.05.21

Veřejná vyhláška - FÚ pro StČ. kraj Praha

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 9314x

26.04.2126.05.21

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4970x

21.04.2106.05.21

Dotazník k přípravě strategie CLLD pro území MAS Lípa pro venkov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7342x

14.04.2131.05.21

Pozvánka na OZ č. 2/2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4495x

12.04.2119.04.21

Návrh opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Klejnárka, ř. km 0,0-23,0 - veřejná vyhláška

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5556x

09.04.2109.05.21

Veřejná vyhláška - FÚ pro StČ. kraj Praha

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5657x

09.04.2112.05.21

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - informace 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 9819x

08.04.2111.05.21
Zobraz / Skyj

Oznámení záměru "Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora(mimo) - Kolín(mimo)

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7532x
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon EIA )- zahájení zjišťovacího řízení podle ! 4 odst. 1 písm. b) zákona EIA k záměru zařazenému v kategorii I. Záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA. Do oznámení lze nahlížet prostřednictví odkazu a každý může písemné vyjádření zaslat do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce.

01.04.2130.04.21

Rozhodnutí - veřejná vyhláška

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4606x

22.03.2106.04.21

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník pozemků

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 8420x

11.03.2120.09.21

Pozvánka na OZ č. 1/2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4123x

08.03.2115.03.21

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4835x

05.03.2120.03.21

Usnesení

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4928x

01.03.2116.03.21

Vyhlášení nového nouzového stavu a přijatá krizová opatření od 27.2.2021 do 28.3.2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 17565x

28.02.2128.03.21

Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 8830x

01.03.2128.03.21
Zobraz / Skyj

Změna sídla spol. ENERGIE AG Kolín a.s. od 11.2.2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 9527x
Nová adresa společnosti: Orebitská 885, Kolín IV., 282 02 Kolín.

15.02.2131.12.21

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení - Veřejná vyhláška

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4953x

15.02.2102.03.21

Vyhlášení nouzového stavu od 15.2.2021 do 28.2.2021 a přijatá krizová opatření

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 16042x

15.02.2128.02.21

Dražební vyhláška č. j. 192 EX 829/20-33, exekuční příkaz a usnesení

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5126x

27.01.2125.02.21
Zobraz / Skyj

Poplatky v r. 2021 - prodloužení termínu pro úhradu poplatků do 31.8.2021 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 19678x
Informace k výběru poplatků za odpady a psy v r. 2021 - Zastupitelstvem obce Hlízov bylo dne 19.4.2021 schváleno prodloužení termínu do 31.8.2021.

12.01.2130.04.21

Cena stočného pro r. 2021 - ENERGIE AG Kolín, a.s.

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 8581x

17.12.2031.12.21

Cena vodného pro r. 2021 - oznámení VHS Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 8673x

17.12.2031.12.21

Pozvánka na OZ č. 7/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4580x

09.12.2016.12.20

Záměr obce Hlízov - prodej obecních pozemků par. č. 288/3, 288/5

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4545x

25.11.2010.12.20

Mimořádné opatření - Sbírka zákonů č. 194/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6917x

23.11.2007.12.20

Záměr Obce Hlízov-pronájem pohostinství

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4923x

18.11.2003.12.20

    Předchozí

  [1] [2] [3] [45  [6] [7] [8] [9] [10]

Další