P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
20.05.2022 - 00:33 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Mateřská škola > Informace pro rodiče

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Přijímací řízení

Vloženo: 14.12.10 15:33, Zobrazeno: 86555x
 

Zápis dětí do MŠ Hlízov pro školní rok 2022/2023 bude probíhat od 2.5.do 9.5. 2022 Příslušný formulář si můžete vytisknout z přílohy nebo vyzvednout v MŠ. Na žádosti je  nutné potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte . Dále zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte . Na žádost je nutné napsat nejen telefonní číslo, ale i emailovou adresu (nutné pro komunikaci s rodiči). Žádosti je nejlépe přinést  osobně do MŠ , případně poslat poštou nebo datovou schránkou. Při předání žádosti dostane účastník přijímacího řízení přidělené organizační číslo, pod kterým budou vyhlášeny výsledky zápisu dětí do MŠ.

 

Následně ředitelka mateřské školy provede výběrové řízení na základě kritérií stanovené pro Mateřskou školu Hlízov.


 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ :

1/ Dítě, které dosáhne věku 6-ti let v období od 1. září  do 30. srpna  školního roku , pro který rodiče přihlašují dítě do  MŠ( předškolák) .

2/ Dítě s trvalým bydlištěm v Hlízově

3/ Děti podle data narození a to od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školky( přednostně se přijímají děti 3 leté)

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

 Podle novely školského zákona platné od 1.1.2012 již MŠ nebude zasílat zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, ale výsledky budou vyvěšeny na těchto stránkách nebo v MŠ, kde účastníci řízení budou vedeny pod přiřazeným číslem.  Zákonný zástupce si rozhodnutí v písemné formě může vyzvednout v MŠ.

Při nepřijetí dítěte zasílá MŠ rozhodnutí doporučeným dopisem.

 

V Hlízově 21.3. 2022                                                                            Jana Maksová

                                                                                                     ředitelka mateřské školy

 

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení