P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2023
2Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
3Pozemky pro výstavbu RD Hlízov - podrobné informace k prodeji
4Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
5Doručování zásilek občanům s trvalým pobytem na ohlašovně obecního úřadu - Oznámení o uložení zásilky dle § 10 zákona č. 318/2015 Sb.,
6Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2022
7Porovnání cen výpočtu stočného za r. 2022 - Energie AG Kolín
8Sazebník nájmů hrobových míst
9Územní plán obce Hlízov
10Zákon o odpadech § 60 odst. 4 - informační povinnost
11Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
12Sazebník - pronájem sálu Kulturního domu Hlízov
13Oznámení ceny stočného 2023
14Oznámení ceny vodného 2023
15Ptačí chřipka ve Středočeském kraji!
16Volby 2022 - Senát Parlamentu ČR - II.kolo
17Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2022
18Utíká Vám pes? Pozor na zákony!
19Časový plán obce Hlízov PZKO 2020+
20Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD
21Řád veřejného pohřebiště Hlízov
22Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
23Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
24Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
25DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů
26Informace o zpracování osobních údajů
27Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
28Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Od  do