P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení
2Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
3Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
4Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
5Upozornění - obecná prevence
6Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
7VOLBY 2019 - Evropský parlament
8Krajský úřad StČ kraje - informace odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství a lesnictví
9MHD Kutná Hora - platné jízdní řády od 1.5.2019 do 14.12.2019
10Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
11Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
12Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
13DSO Mikroregion Kutnohorsko - zveřejnění rozpočtových dokumentů
14Cena vodného pro r. 2019 - VHS a.s. Kutná Hora
15Cena stočného pro r. 2019 - VODOS, s.r.o. Kolín
16Výsledky komunálních voleb v obci Hlízov r. 2018
17Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
18Poštovní pobočka Hlízov - Pošta Partner
19Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
20Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
21Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
22Nájemní smlouva z hrobového místa - výzva
Od  do