P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Veřejná vyhláška - rozhodnutí
2Vyúčtování výpočtu ceny stočného za r. 2019 - Energie AG Kolín, a.s.
3Vyúčtování výpočtu ceny vodného za r. 2019 - VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora
4Řád veřejného pohřebiště Hlízov
5Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2019
6Prominutí příslušenství místního poplatku-odložení splatnosti místního poplatku do 30.9.2020
7Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
8Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
9Oznámení o změně ceny vodného od 1.5.2020
10Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu
11Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
12Cena stočného pro r. 2020 - ENERGIE AG Kolín, a.s.
13Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
14Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
15Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
16Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
17DSO Mikroregion Kutnohorsko - zveřejnění rozpočtových dokumentů
18Informace o zpracování osobních údajů
19Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
20Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
21Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
22Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
23Územní plán
Od  do