P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Společné rozhodnutí
2Oznámení záměru
3Veřejná vyhláška_Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území
4Oznámení o fúzi - sloučení společností Městské tepelné hospodářství Kolín, s.r.o. a VODOS s.r.o. Kolín
5UPOZORNĚNÍ - ČEZ Distribuce
6Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
7Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
8Upozornění - obecná prevence
9Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
10VOLBY 2019 - Evropský parlament
11Krajský úřad StČ kraje - informace odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství a lesnictví
12MHD Kutná Hora - platné jízdní řády od 1.5.2019 do 14.12.2019
13Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
14Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
15Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
16DSO Mikroregion Kutnohorsko - zveřejnění rozpočtových dokumentů
17Cena vodného pro r. 2019 - VHS a.s. Kutná Hora
18Cena stočného pro r. 2019 - VODOS, s.r.o. Kolín
19Výsledky komunálních voleb v obci Hlízov r. 2018
20Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
21Poštovní pobočka Hlízov - Pošta Partner
22Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
23Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
24Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
25Nájemní smlouva z hrobového místa - výzva
Od  do