P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Návrh opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Klejnárka, ř. km 0,0-23,0 - veřejná vyhláška
2Veřejná vyhláška - FÚ pro StČ. kraj Praha
3Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - informace
4Oznámení záměru "Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora(mimo) - Kolín(mimo)
5Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník pozemků
6Změna sídla spol. ENERGIE AG Kolín a.s. od 11.2.2021
7Poplatky v r. 2021 - úhrady od 15.1.2021 do 30.4.2021
8Cena stočného pro r. 2021 - ENERGIE AG Kolín, a.s.
9Cena vodného pro r. 2021 - oznámení VHS Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora
10Nařízení Krajské hygienické stanice č. 8/2020
11Řád veřejného pohřebiště Hlízov
12Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2019
13Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu
14Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
15Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
16Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
17Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
18Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
19DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů
20Informace o zpracování osobních údajů
21Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
22Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
23Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
24Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
25Územní plán
Od  do