P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

VOLBY 2018 - 1.zasedání OVK 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 10x

15.12.1721.12.17

Pozvánka na OZ č. 11/2017 dne 18.12.2017

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 140x

11.12.1718.12.17
Zobraz / Skyj

VOLBY 2018 - informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 387x
V příloze informace.

27.11.1714.01.18
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 1170x
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního provozu na základě žádosti firmy Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. po projednání s policií, vydává z důvodu výstavby chodníků toto opatření obecné povahy a stanoví přechodnou úpravu na místní komunikaci viz příloha.

28.10.1730.04.18
Zobraz / Skyj

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 1379x
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydal aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků - stav k 1.8.2017, KÚ Hlízov. V příloze naleznete průvodní dopis a jmenný seznam neznámých vlastníků.

05.09.1731.12.17
Zobraz / Skyj

Oznámení o změně pracovní doby - VODOS s.r.o., Kolín

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 1620x
Od 4. září 2017 platí stálá pracovní doba na provozních střediscích společnosti VODOS s.r.o. od 7:00 do 15:00 hodin.

05.09.1731.12.99
Zobraz / Skyj

Poštovní pobočka Hlízov - Pošta Partner

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 1071x
Od 1.9.2017 přechází pobočka Hlízov pod obecní úřad. Název pobočky se mění na Pošta Partner Hlízov. Pobočka zůstává ve stávajících prostorech - Hlízov č. p. 163. Provozní doba: Po 8:00 - 10:30, 15:00 - 19:00, Út, St 8:00 - 10:30, Čt 8:00 - 10:30, 15:00 - 19:00, Pá 8:00 - 10:00. Kontakt: 702 144 664, pí Lucie Smítková.

31.08.1731.12.99
Zobraz / Skyj

Informace DSO Mikroregion Kutnohorsko

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2743x
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2017, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet roku 2017, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019 a závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Kutnohorsko za rok 2016: • jsou v elektronické podobě zveřejněny na adrese http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-a-rozpoctovy-vyhled a http://mu.kutnahora.cz/mu/zaverecny-ucet a je možno nahlédnout do jejich listinné podoby na Obecním úřadu Hlízov č. p. 164, a to vždy v úředních hodinách.

08.06.1731.12.99
Zobraz / Skyj

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3307x
Dodatek č. 1 v příloze Nabytí právní moci

10.04.1731.12.99
Zobraz / Skyj

VVS pro obec Hlízov 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 4235x
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. V příloze plakát s informacemi o projektu.

20.03.1731.12.17

Pokyn k omezení populace lýkožrouta lesklého - odbor životního prostředí MěÚ Kutná Hora

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1652x

20.02.1731.12.17

Informace k uzavření nadjezdu v Malíně 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3892x

28.02.1731.12.18

Ptačí chřipka - metodiky KVS

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3584x

24.02.1731.12.17

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN/neznámý vlastník/-§§ 64-65 zákona č. 256/2016 Sb., katastrální zákon

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3544x

22.02.1731.12.99

Veřejnoprávní smlouva

Vložil: Mgr. Jitka Šimková, Zobrazeno: 4252x

19.01.1231.12.99
Zobraz / Skyj

Poplatky v roce 2017 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3004x
Poplatek za svoz odpadu v roce 2017: 600,-Kč za osobu trvale žijící v obci, 600,-Kč za rekreační objekt v obci. Poplatek je splatný nejpozději do 30.4.2017!!!!! Poplatek za psa: 100,-Kč za jednoho pejska, 50,-Kč za každého dalšího. Poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Hlízově nebo bankovním převodem. Číslo účtu: 443569319/0800, variabilní symbol = 1340, specifický symbol = číslo popisné, do textu uveďte jméno plátce. Poplatek je splatný nejpozději do 30.4.2017!!!!!

15.02.1731.12.99

Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3614x

11.01.1731.12.99

ZO č. 12/2016 ze dne 28.12.2016

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 4141x

02.01.1731.12.17
Zobraz / Skyj

Oznámení o změně ceny-VHS Vrchlice-Maleč, a.s.

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 7771x
V příloze cena vody pro r.2017.

14.12.1631.12.99

Zápis č.11/2016 ze zasedání ZO Obce Hlízov  

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 5363x

06.12.1631.12.99

Státní veterinární správa - informace pro veřejnost - PTAČÍ CHŘIPKA

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3396x

30.11.1631.12.99
Zobraz / Skyj

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vložil: Petra Koudelková, Zobrazeno: 3784x
včetně znění vyhlášky č.222/2014 Sb.

04.11.1431.12.99
Zobraz / Skyj

Nájemní smlouva z hrobového místa - výzva

Vložil: Mgr. Jitka Šimková, Zobrazeno: 5396x
V příloze najdete aktuální informace pro uživatele - nájemce hrobových míst na hřbitově v Hlízově.

28.05.1331.12.99