P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Záměr obce Hlízov- prodej pozemku

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 151x

11.08.1728.08.17
Zobraz / Skyj

Informace DSO Mikroregion Kutnohorsko

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 1243x
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2017, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet roku 2017, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019 a závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Kutnohorsko za rok 2016: • jsou v elektronické podobě zveřejněny na adrese http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-a-rozpoctovy-vyhled a http://mu.kutnahora.cz/mu/zaverecny-ucet a je možno nahlédnout do jejich listinné podoby na Obecním úřadu Hlízov č. p. 164, a to vždy v úředních hodinách.

08.06.1731.12.99
Zobraz / Skyj

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 1949x
Dodatek č. 1 v příloze Nabytí právní moci

10.04.1731.12.99
Zobraz / Skyj

VVS pro obec Hlízov 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2597x
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. V příloze plakát s informacemi o projektu.

20.03.1731.12.17
Zobraz / Skyj

Informace o svozu odpadů a provozu sběrného místa "Na Vlečce" od dubna 2017

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 1954x
Svoz komunálního odpadu každý lichý týden ve středu. První svoz bioodpadu středa 5.4.2017 a následně každou sudou středu až do 29.11.2017. Sběrné místo "Na Vlečce" bude otevřeno vždy v sobotu v lichém týdnu od 13:00 do 17:00, pravidelný provoz sběrného místa od 1.4.2017 do 25.11.2017.

20.03.1729.11.17

Pokyn k omezení populace lýkožrouta lesklého - odbor životního prostředí MěÚ Kutná Hora

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 950x

20.02.1731.12.17

Informace k uzavření nadjezdu v Malíně 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2733x

28.02.1731.12.18

Ptačí chřipka - metodiky KVS

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2533x

24.02.1731.12.17

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN/neznámý vlastník/-§§ 64-65 zákona č. 256/2016 Sb., katastrální zákon

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2552x

22.02.1731.12.99

Veřejnoprávní smlouva

Vložil: Mgr. Jitka Šimková, Zobrazeno: 3706x

19.01.1231.12.99
Zobraz / Skyj

Poplatky v roce 2017 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2032x
Poplatek za svoz odpadu v roce 2017: 600,-Kč za osobu trvale žijící v obci, 600,-Kč za rekreační objekt v obci. Poplatek je splatný nejpozději do 30.4.2017!!!!! Poplatek za psa: 100,-Kč za jednoho pejska, 50,-Kč za každého dalšího. Poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Hlízově nebo bankovním převodem. Číslo účtu: 443569319/0800, variabilní symbol = 1340, specifický symbol = číslo popisné, do textu uveďte jméno plátce. Poplatek je splatný nejpozději do 30.4.2017!!!!!

15.02.1731.12.99

Zápis ze zasedání OZ Hlízov č. 2/2017 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2061x

06.02.1731.12.99

Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2727x

11.01.1731.12.99

ZO č. 12/2016 ze dne 28.12.2016

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3035x

02.01.1731.12.17
Zobraz / Skyj

Oznámení o změně ceny-VHS Vrchlice-Maleč, a.s. 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 5541x
V příloze cena vody pro r.2017.

14.12.1631.12.99

Zápis č.11/2016 ze zasedání ZO Obce Hlízov  

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 4248x

06.12.1631.12.99

Státní veterinární správa - informace pro veřejnost - PTAČÍ CHŘIPKA

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2639x

30.11.1631.12.99
Zobraz / Skyj

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vložil: Petra Koudelková, Zobrazeno: 3227x
včetně znění vyhlášky č.222/2014 Sb.

04.11.1431.12.99
Zobraz / Skyj

Nájemní smlouva z hrobového místa - výzva

Vložil: Mgr. Jitka Šimková, Zobrazeno: 4871x
V příloze najdete aktuální informace pro uživatele - nájemce hrobových míst na hřbitově v Hlízově.

28.05.1331.12.99