P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Obecní vyhlášky

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Směrnice č. 1/2019 - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1115x

02.09.1931.12.99

OZV č. 1/2019 - stanovení systému nakládání s odpady

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1540x

02.09.1931.12.99
Zobraz / Skyj

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 14622x
Dodatek č. 1 v příloze Nabytí právní moci

10.04.1731.12.99

Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 12732x

14.03.1831.12.99

OZV č. 1/2012 - změna článku č. 8 a 13 v OZV č. 2/2011

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 7429x

28.02.1231.12.99

Nařízení č. 1/2017 - Tržní řád Obce Hlízov

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 9767x

31.01.1831.12.99
Zobraz / Skyj

OZV č. 4/2016 obce Hlízov

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 6870x
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hlízov.

02.01.1731.12.99
Zobraz / Skyj

OZV č.3/2016 obce Hlízov

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 6550x
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunalních odpadů

02.01.1731.12.99

OZV č.2/2016

Vložil: Karin Kohárová

(pdf, 252.4 kB)

07.09.1631.12.99

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavné pyrotechniky

Vložil: Mgr. Jitka Šimková, Zobrazeno: 6797x

(pdf, 252.4 kB)

06.06.1331.12.99

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích

Vložil: Mgr. Jitka Šimková, Zobrazeno: 8034x

(pdf, 252.4 kB)

08.12.1131.12.99
Zobraz / Skyj

Veřejnoprávní smlouva - přestupky

Vložil: Ing. Jiří Vrba, Zobrazeno: 11760x
Dodatky k VpS o přestupcích jsou k nahlédnutí v listinné podobě na OÚ v úředních hodinách.

(pdf, 252.4 kB)

02.03.1131.12.99