P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 7. 6. 2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 738x

08.06.2114.06.21

Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Kolín - pozvánka k šetření

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 580x

04.06.2119.06.21

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Klejnárka

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 622x

01.06.2116.06.21

Změny mimořádných opatření MZ ČR od 1. 6. 2021 - projednáno vládou 31. 5. 2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 988x

01.06.2107.06.21

Veřejná vyhláška - korespondenční projednání návrhu pozemkové úpravy v k.ú. Starý Kolín

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 550x

04.06.2119.06.21

Pozvánka na OZ č. 3/2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 583x

31.05.2107.06.21

Veřejná vyhláška MZe

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 628x

31.05.2118.06.21

Veřejná vyhláška MŽP

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 621x

31.05.2118.06.21

Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 28. 5. 2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1340x

28.05.2107.06.21

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 24. 5. 2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1612x

24.05.2107.06.21

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 21. 5. 2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1394x

24.05.2131.05.21

180 EX 1301/21-29 - exekuční příkaz

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 916x

20.05.2104.06.21

Výsledky jednání vlády 17. května 2021 - nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1255x

18.05.2124.05.21

Výsledky jednání vlády 10. května 2021 - nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1459x

12.05.2117.05.21

Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 6. 5.2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1445x

07.05.2116.05.21

Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za r. 2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1348x

03.05.2102.06.21

Nová mimořádná opatření a změny opatření MZ ČR projednána vládou 29.4.2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1899x

30.04.2110.05.21

Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2020 - VHS Kutná Hora

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1490x

30.04.2130.05.21

Záměr Obce Hlízov-pronájem pohostinství

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1246x

27.04.2112.05.21
Zobraz / Skyj

Záměr Obce Hlízov-pronájem obecního pozemku par.č.358/2

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1169x
Dodatečné zveřejnění záměru.

28.04.2113.05.21
Zobraz / Skyj

Záměr obce Hlízov - prodej obecního pozemku par. č. 358/3

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1172x
Dodatečné zveřejnění záměru.

28.04.2113.05.21

Veřejná vyhláška - FÚ pro StČ. kraj Praha

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2798x

26.04.2126.05.21

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1326x

21.04.2106.05.21

Dotazník k přípravě strategie CLLD pro území MAS Lípa pro venkov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1894x

14.04.2131.05.21

Pozvánka na OZ č. 2/2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1322x

12.04.2119.04.21

Návrh opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Klejnárka, ř. km 0,0-23,0 - veřejná vyhláška

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1572x

09.04.2109.05.21

Veřejná vyhláška - FÚ pro StČ. kraj Praha

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1634x

09.04.2112.05.21

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - informace 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3059x

08.04.2111.05.21
Zobraz / Skyj

Oznámení záměru "Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora(mimo) - Kolín(mimo)

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1999x
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon EIA )- zahájení zjišťovacího řízení podle ! 4 odst. 1 písm. b) zákona EIA k záměru zařazenému v kategorii I. Záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA. Do oznámení lze nahlížet prostřednictví odkazu a každý může písemné vyjádření zaslat do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce.

01.04.2130.04.21

Rozhodnutí - veřejná vyhláška

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1941x

22.03.2106.04.21

 

   1  [2] [3] [4] [5] [6]

Další