P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto
Zobraz / Skyj

Konkurz na místo ředitele/ředitelky MŠ Hlízov 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 28x
Obecní úřad Hlízov vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ Hlízov. Předpokládaný nástup: 1.8. 2024 Písemnou přihlášku, včetně požadovaných náležitostí, doručte nejpozději do 25.4. 2024 do 10:00 hod. na adresu zřizovatele: Obecní úřad Hlízov, Hlízov 164, 28532 Obálku označte: „KONKURS MŠ Hlízov, okr. Kutná Hora – NEOTVÍRAT“. Podrobné podmínky konkurzního řízení v příloze.

27.02.2425.04.24

Záměr - prodej pozemku 300/17

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 500x

23.02.2411.03.24

Oznámení cen stočného rok 2024

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2432x

22.12.2331.12.99

Oznámení cen vodného pro r. 2024

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2395x

22.12.2331.12.99

Zápis ze zasedání ZO č. 14/2023, ze dne 18.12.2023

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3075x

22.12.2331.12.99

Zápis ze zasedání ZO č. 13/2023, dne 27.11.

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3677x

05.12.2331.12.99

Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2023

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4983x

21.09.2331.12.99
Zobraz / Skyj

Doručování zásilek občanům s trvalým pobytem na ohlašovně obecního úřadu - Oznámení o uložení zásilky dle § 10 zákona č. 318/2015 Sb., 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 22993x
Aktuální seznam oznámení o uložení výzvy k převzetí zásilky a poučení občanům s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Hlízov - seznam v příloze.

13.02.2331.12.99

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2022

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6059x

28.04.2331.12.99

Porovnání cen výpočtu stočného za r. 2022 - Energie AG Kolín

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6135x

27.04.2331.12.99

Sazebník nájmů hrobových míst

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6128x

25.04.2331.12.99

Územní plán obce Hlízov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7281x

22.02.2331.12.99

Sazebník - pronájem sálu Kulturního domu Hlízov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7263x

02.01.2331.12.99

Oznámení ceny stočného 2023

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6275x

29.12.2231.12.99

Oznámení ceny vodného 2023

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6401x

29.12.2231.12.99
Zobraz / Skyj

Ptačí chřipka ve Středočeském kraji!

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 14735x
Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

14.12.2231.12.99

Volby 2022 - Senát Parlamentu ČR - II.kolo

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 8857x

01.10.2231.12.99

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2022

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 9280x

20.09.2231.12.99

Utíká Vám pes? Pozor na zákony!

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 11499x

07.06.2231.12.99

Časový plán obce Hlízov PZKO 2020+

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 11795x

21.04.2231.12.99
Zobraz / Skyj

Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 20577x
Výkres situace k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

08.06.2131.12.99

Řád veřejného pohřebiště Hlízov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 45028x

30.04.2031.12.99

Požární ochrana - Bezpečnostní desatero

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 28526x

23.08.1931.12.99

Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 30760x

26.06.1931.12.99
Zobraz / Skyj

Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 29702x
V příloze sazebník schválený OZ obce Hlízov.

20.03.1931.12.99

DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 30740x

04.01.1931.12.99
Zobraz / Skyj

Informace o zpracování osobních údajů 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 106049x
Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Obec Hlízov, Hlízov 164, 285 32 Hlízov Kontakty na správce najdete ZDE. Jaká je odpovědnost správce? Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v  obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: martina.jirikova@sms-sluzby.cz, tel. +420 605 039 967. K čemu je mi pověřenec? Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v  obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech . Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. Jaká jsou Vaše práva? Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v  obci(odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo: 1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout. 2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON). 3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON). 4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže. 5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu podatelna@obec-hlizov.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde, a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně. 6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti. 7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva. Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme? Obec: Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v  naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím. Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům. Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu, jeho pořizovateli ). Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem. Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

23.05.1831.12.99

Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 65619x

14.03.1831.12.99
Zobraz / Skyj

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vložil: Petra Koudelková, Zobrazeno: 38434x
včetně znění vyhlášky č.222/2014 Sb.

04.11.1431.12.99