P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
04.03.2024 - 17:19 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Sběrný dvůr ve Starém Kolíně

Sběrný dvůr Starý Kolín

 
Sběrný dvůr Starý Kolín pro občany Hlízova je otevřen od listopadu 2015.
Otevírací doba je pro občany Hlízova
 
                         Říjen - Březen            středa  (15 - 17 h)
                                                            sobota (9 - 11 h)
                         Duben - Září               středa  (15 - 18 h)
                                                            sobota  (9 - 11 h) 

Co odvážet do sběrného dvora?

do sběrného dvora mohou občané Hlízova vozit stejný sortiment odpadu tak, jak je zvykem při velkoobjemovém a nebezpečném odpadu, dále je možné do sběrného dvora dovézt:

- odpad směsný  

- stavební suť směsnou za poplatek (pro větší množství stavebního odpadu si stavebník    musí zajistit likvidaci na vlastní náklady)

- beton za poplatek 

Další sortiment, který lze dovézt - autoskla, keramika, zářivky, výbojky, baterie, barvy (pouze v uzavřených nádobách), elektro spotřebiče malé (žehličky, fény apod.), elektro spotřebiče velké (ledničky, sporáky), pneumatiky (jen malé ne traktorové)

Co nevozit: odpad z azbestu, ten je nutno předat k likvidaci specializované firmě. Nejbližší sběrné místo pro odpady z azbestu je na skládce komunálního odpadu ve Zdechovicích.

EVIDENCE ODPADU OBYVATEL HLÍZOVA

- každý občan Hlízova se musí ve Sběrném dvoře prokázat platným občanským průkazem, obsluha zváží odpad, zatřídí a zapíše vše do evidence, která bude vedená zvlášť pro obec Hlízov. Každý občan potvrdí svým podpisem do knihy dovezený odpad. Občané, kteří vlastní v obci Hlízov nemovitost k rekreačním účelům mohou vozit odpad také, musí si na obecním úřadě nechat vystavit Průkaz, který  bude opravňovat k využívání služeb Sběrného dvora ve Starém Kolíně.

Náklady za využívání služeb sběrného dvora budou účtovány obci Hlízov, předběžně paušální částka za občana činí 25,- Kč/čtvrtletně.