P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
25.09.2023 - 05:00 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Historie obce

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Prameny k dějinám obce Hlízov a osobnost prvního kronikáře

Vloženo: 29.01.11 09:56 - Mgr. Jitka Šimková, Zobrazeno: 92553x
Dějiny Hlízova jsou zapsány v kronikách uložených ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. První kronikář Rudolf Šporcl představil sám sebe v Pamětní knize obce Hlízov I. Jeho fotografii i curriculum vitae si můžete prohlédnout v příloze.

Informace na webové stránce jsou  převzaty z těchto pramenů:

Pamětní kniha obce Hlízova I.   1924-35

Pamětní kniha obce Hlízova II.  1936-63

Pamětní kniha obce Hlízova III. 1993-1998

Pamětní kniha obce Hlízova IV. 1998- dosud

Podle evidence okresního muzea měla také existovat kronika obce od roku 1970, ale je nezvěstná.

Kronika obce byla zřízena 30. ledna 1920 dle zákona o pamětních knihách vydaného Národním shromážděním ČSR.

Od roku 1924 do roku 1939 psal kroniku řídící učitel Rudolf Šporcl. V roce 1936 získal uznání odbor. rady Dr. Černého, " neboť vyhovovala nejlépe po stránce obsahové i formální".

 Jméno dalšího kronikáře není v pramenech uvedeno. Ale na první pohled je patrné, že úroveň zápisů se snížila. V textech je řada chyb nejen  pravopisných, ale především chybí u řady informací přesnější označení. Kronikář se často odkazuje, že mu potřebné údaje nebyly národním  výborem  sděleny. Zápisy končí rokem 1963. Obec byla sloučena s Novými Dvory a nový národní výbor rozhodl, že kronika zapisována nebude. Neexistuje však ani kronika Nových Dvorů.  Zápisy pro Hlízov  byly obnoveny až v roce 1993 po rozdělení obou obcí.

V letech 1993 - 1998 zapisovala velmi pečlivě všechny  události paní Miroslava Hrůzová, roz. Brunclíková. 

V současné době je kronikářkou obce paní Alena Dempírová. A obec tím znovu  získala výbornou a pečlivou zapisovatelku událostí, které se stávají dějinami.