P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Pozvánka na OZ č. 7/2021
2Mimořádné jednání vlády 26. 11. 2021, mimořádné opatření MZ ČR a krizové opatření vlády
3Mimořádné jednání vlády 25. 11. 2021, vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření
4Jednání vlády 18. 11. 2021, mimořádná opatření MZ ČR
5USNESENÍ - dražební vyhláška (o elektronické dražbě)
6Aktuální informace k dodávkám elektřiny a plynu
7Výsledky Voleb 2021 do PS Parlamentu ČR
8Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2021
9Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník pozemků
10Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212
11Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2022 - osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
12Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD
13Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2020
14Změna sídla spol. ENERGIE AG Kolín a.s. od 11.2.2021
15Cena stočného pro r. 2021 - ENERGIE AG Kolín, a.s.
16Cena vodného pro r. 2021 - oznámení VHS Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora
17Řád veřejného pohřebiště Hlízov
18Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu
19Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
21Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
22Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
23Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
24DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů
25Informace o zpracování osobních údajů
26Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
27Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
28Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
29Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
30Územní plán
Od  do