P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení
2Pozvánka na ZO č. 7/2022
3Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4Volby 2022 - potřebný počet podpisů na peticích
5Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu územního plánu Hlízov a veřejném projednání
6Utíká Vám pes? Pozor na zákony!
7Porovnání cen výpočtu stočného za r. 2021 - Energie AG Kolín
8Porovnání cen výpočtu vodného za r. 2021 - VHS Kutná Hora
9Časový plán obce Hlízov PZKO 2020+
10Zákon o odpadech § 60 odst. 4 - informačnín povinnost
11Oznámení o změně ceny vodného od 1.4.2022 - VHS Vrchlice-Maleč,a.s. Kutná Hora
12Oznámení o ceně stočného v r. 2022 - Energie AG, a.s. Kolín
13Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2021
14Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD
15Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2020
16Řád veřejného pohřebiště Hlízov
17Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu
18Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
19Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
20Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
21Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
22Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
23DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů
24Informace o zpracování osobních údajů
25Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
26Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
27Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
28Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
29Územní plán
Od  do