P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
2Volby 2023 Prezident ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
3Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent / referentka stavebního úřadu Vrdy,
5Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Starý Kolín
6Volby 2022 - Senát Parlamentu ČR - II.kolo
7Volby 2022 - Senát Parlamentu ČR - I.kolo
8Volby 2022 - Zastupitelstvo obce Hlízov
9Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2022
10Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
11Zpráva o výsledku přezkoumání hiospodaření obce Hlízov za r. 2021
12Utíká Vám pes? Pozor na zákony!
13Časový plán obce Hlízov PZKO 2020+
14Zákon o odpadech § 60 odst. 4 - informačnín povinnost
15Oznámení o změně ceny vodného od 1.4.2022 - VHS Vrchlice-Maleč,a.s. Kutná Hora
16Oznámení o ceně stočného v r. 2022 - Energie AG, a.s. Kolín
17Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2021
18Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD
19Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2020
20Řád veřejného pohřebiště Hlízov
21Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu
22Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
23Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
24Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
25Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
26Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
27DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů
28Informace o zpracování osobních údajů
29Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
30Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
Od  do