P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Projednání Modernizace traťového úseku Kutná Hora-Kolín s vlastníky dotčených pozemků stavbou 30.6.2021 od 17 hodin v sále KD Hlízov
2Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 14. 6. 2021
3Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD
4Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Kolín - pozvánka k šetření
5Veřejná vyhláška - korespondenční projednání návrhu pozemkové úpravy v k.ú. Starý Kolín
6Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2020
7Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník pozemků
8Změna sídla spol. ENERGIE AG Kolín a.s. od 11.2.2021
9Cena stočného pro r. 2021 - ENERGIE AG Kolín, a.s.
10Cena vodného pro r. 2021 - oznámení VHS Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora
11Řád veřejného pohřebiště Hlízov
12Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu
13Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
14Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
15Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
16Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
17Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
18DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů
19Informace o zpracování osobních údajů
20Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
21Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
22Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
23Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
24Územní plán
Od  do