P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Oznámení VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora - přerušení dodávky pitné vody
2Záměr - prodej zahradního traktoru Rider Husqvarna R15T AWD s příslušenstvím
3Zákaz pálení ve Středočeském kraji
4Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
5Doručování zásilek občanům s trvalým pobytem na ohlašovně obecního úřadu - Oznámení o uložení zásilky dle § 10 zákona č. 318/2015 Sb.,
6Úhrady nájmů za hrobová místa na Hřbitově Hlízov - zveřejnění seznamu nájemních smluv
7Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2022
8Porovnání cen výpočtu stočného za r. 2022 - Energie AG Kolín
9Sazebník nájmů hrobových míst
10Územní plán obce Hlízov
11Zákon o odpadech § 60 odst. 4 - informační povinnost
12Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
13Pozemky pro výstavbu RD Hlízov - podrobné informace k prodeji
14Sazebník - pronájem sálu Kulturního domu Hlízov
15Oznámení ceny stočného 2023
16Oznámení ceny vodného 2023
17Ptačí chřipka ve Středočeském kraji!
18Volby 2022 - Senát Parlamentu ČR - II.kolo
19Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2022
20Utíká Vám pes? Pozor na zákony!
21Časový plán obce Hlízov PZKO 2020+
22Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD
23Řád veřejného pohřebiště Hlízov
24Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
25Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
26Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
27DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů
28Informace o zpracování osobních údajů
29Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
30Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Od  do