P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Projednání Modernizace traťového úseku Kutná Hora-Kolín s vlastníky dotčených pozemků stavbou 30.6.2021 od 17 hodin v sále KD Hlízov
2Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 14. 6. 2021
3Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD
4Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Kolín - pozvánka k šetření
5Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Klejnárka
6Veřejná vyhláška - korespondenční projednání návrhu pozemkové úpravy v k.ú. Starý Kolín
7Veřejná vyhláška MZe
8Veřejná vyhláška MŽP
9Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2020
10Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník pozemků
11Změna sídla spol. ENERGIE AG Kolín a.s. od 11.2.2021
12Cena stočného pro r. 2021 - ENERGIE AG Kolín, a.s.
13Cena vodného pro r. 2021 - oznámení VHS Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora
14Řád veřejného pohřebiště Hlízov
15Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu
16Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
17Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
18Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
19Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
21DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů
22Informace o zpracování osobních údajů
23Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
24Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
25Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
26Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
27Územní plán
Od  do