P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Obecní vyhlášky

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Směrnice obce Hlízov č. 2/2023 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3241x

21.09.2331.12.99

OZV č. 2/2021 - poplatek za odpady 2022

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 11649x

01.01.2231.12.99

OZV č. 1/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7713x

01.01.2231.12.99

OZV č. 3/2020 - místní poplatek za psa

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 16377x

01.01.2131.12.99

Řád veřejného pohřebiště Hlízov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 42631x

30.04.2031.12.99
Zobraz / Skyj

OZV č. 4/2019 - místní poplatek za veřejná prostranství

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 23418x
V tištěné formě k nahlédnutí na OÚ Hlízov v úředních hodinách.

18.12.1931.12.99
Zobraz / Skyj

OZV č. 1/2019 - stanovení systému nakládání s odpady

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 22897x
V tištěné formě k nahlédnutí na OÚ Hlízov v úředních hodinách.

02.09.1931.12.99

Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 62938x

14.03.1831.12.99

Nařízení č. 1/2017 - Tržní řád Obce Hlízov

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 37965x

31.01.1831.12.99

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavné pyrotechniky

Vložil: Mgr. Jitka Šimková, Zobrazeno: 29393x

06.06.1331.12.99
Zobraz / Skyj

Veřejnoprávní smlouva, Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 - přestupky

Vložil: Ing. Jiří Vrba, Zobrazeno: 33999x
Smlouva a dodatky k této smlouvě o přestupcích jsou k nahlédnutí v listinné podobě na OÚ v úředních hodinách.

02.03.1131.12.99